Історія

Усі до єдиної мови в світі –
надбання всього людства.
Вони допомагають на основі порівняння
всіх рівнів мовної структури кожної мови
виявити універсальні її властивості, які
дали змогу виділитися із живої природи в
homo sapiens.

Нурмагомед Гаджиахмедов

 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Іти дорогою порозуміння через мову – місія кожного викладача, який працює на кафедрі української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. На кафедрі УІ викладають українську, англійську, німецьку, французьку, польську мови, а також українську мову як іноземну. Кваліфіковані перекладачі-лінгвісти, мовознавці, опираючись на новітні програми та запити суспільства, готові допомогти всім охочим вивчати іноземні мови, а це – студенти І-ІV курсів, магістри, аспіранти та пошукувачі, викладачі ВНЗ, які готуються читати технічні та економічні дисципліни англійською мовою, відвідувачі мовних курсів.

Педагоги з багаторічним стажем роботи і молоді фахівці нашого підрозділу обмінюються досвідом, свіжими ідеями та поглядами на викладання. Для підвищення ефективності вивчення іноземних мов працівники кафедри поєднують традиційні методи навчання з сучасними, під час занять практикують метод «занурення» у мовне середовище, активно застосовують новітні технології, що робить навчальний процес інтерактивним і посилює інтерес молоді до опанування тієї чи іншої мови. Зважаючи на специфіку технічного ВНЗ, працівники кафедри опираються на сучасні методики викладання іноземних мов спеціального вжитку та приділяють неабияку увагу індивідуалізації навчальної роботи студентів. Фахівці таких дисциплін, як українська мова за професійним спрямуванням, ділова комунікація українською мовою, українська мова як іноземна, щорічно проводять конкурси знавців української мови імені Петра Яцика й Тараса Шевченка, пишуть разом зі своїми вихованцями та педагогічним колективом «Радіодиктант національної єдності», зацікавлюють студентів колективними обговореннями програмних тем, ігровими та комунікативними підходами, впровадженням методів ейдетики, використанням мультимедійних технологій, онлайн-вікторин у формі «Kahoot». Окрім того, наші спеціалісти ведуть тематичні сторінки в соціальних мережах, що сприяє популяризації української мови у світі.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження в галузі філологічних, філософських, педагогічних та психологічних наук, публікують свої статті та виступають із доповідями на наукових конференціях усіх рівнів – від університетських до міжнародних. Колектив кафедри працює над комплексною науково-дослідною темою «Концепція викладання іноземної мови як мови спеціального вжитку в контексті Болонського процесу», в рамках якої щомісячно проводяться методичні семінари. Основні напрями дослідження стосуються модульної структури програм і кредитно-модульної системи оцінювання студентів. Наші викладачі систематично проходять підвищення кваліфікації, стажування у вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладах, відвідують навчальні семінари, тренінги.

Невід’ємною часткою діяльності нашого структурного підрозділу є підготовка до складання вступних іспитів до аспірантури та кандидатських випробувань аспірантів і пошукувачів. До науково-дослідної роботи залучаються кращі студенти, які щорічно беруть участь у студентських конференціях і олімпіадах університетського та всеукраїнського рівнів.

У 2007 році при кафедрі створено Центр іноземних мов. З метою розвитку комунікативних навичок студентів, удосконалення знань мови, розширення кола спілкування, підготовки студентів до практики та участі в міжнародних програмах ЦІМ запровадив курси з вивчення англійської, німецької, польської мов. Так, за сприяння Британської ради від 2016 р. до 2019 р. наш підрозділ взяв участь у Міжнародній програмі «Англійська мова в університетах». Зауважимо, що ми були першими з п’ятнадцяти вищих навчальних закладів, які запровадили вищезгадану програму. У рамках цього проекту наші працівники підготували більш ніж 50 викладачів ТНТУ та інших вишів. Усі слухачі мовних курсів були сертифіковані відповідно до рівня знань. Потужним був ще один крок: у 2017 р. наші викладачі вдосконалювали свої навички завдяки програмі «Розвиток лідерського потенціалу університетів України». Низка семінарів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації, брифінгів, конференцій, подорожей за кордон посприяли налагодженню комунікації з однодумцями зі всього світу.

Багатою та цікавою є історія кафедри, яка розпочала своє існування з консультативного пункту Тернопільського філіалу Львівського державного політехнічного інституту імені Ленінського комсомолу в 1960 році. На той час її очолював Букавін Степан Миколайович, викладач німецької мови, а навчальний процес забезпечували Смаль Стефанія Володимирівна (англійська мова), Міщенко Тамара Петрівна (німецька мова), Осьмак Марсель Васильович (французька мова). Поступово колектив збільшувався: почали працювати такі викладачі: Хруленко-Варницький Олег Сергійович (англійська мова), який пізніше очолив кафедру, Кушнір Анатолій Михайлович (англійська мова), Яцюк Петро Іванович (німецька мова), Летуча Світлана Василівна (німецька мова).

1964 рік можемо вважати днем народження кафедри іноземних мов Тернопільського філіалу Львівського державного політехнічного інституту. Завідувачем кафедри стала кандидат філологічних наук, доцент Кузнєцова Євгенія Іванівна. Ця енергійна та ділова людина згуртувала колектив, який згодом створив потужну методичну, наукову та матеріальну базу підрозділу. Старші лаборанти Луцька Лариса Никифорівна та Чубата Єва Андріївна, блискучі спеціалісти з англійської, російської мови та літератури, невдовзі стали викладачами кафедри.

З 1965 року в колектив влилися нові інтелектуально потужні, цікаві та енергійні фахівці: Рольська Наталія Василівна, Бойко Людмила Олександрівна, Окоменюк Галина Іванівна, Шкварець Галина Прокопівна, а також лаборанти —

Богатирьова Ганна Іванівна (спеціаліст з німецької мови), Орлова Світлана Антонівна (за сумісництвом викладач англійської мови).

У 1970 році завідувачем кафедри іноземних мов став Анатолій Михайлович Кушнір. Впродовж усіх п’ятнадцяти років перебування на цій посаді був людиною вимогливою до себе та інших, принциповою, постійно підвищував свій професійний рівень, вмів прищепити студентам любов до англійської мови. Усе життя ця високоерудована, працелюбна людина присвятила кропіткому збиранню матеріалу з оригінальних англомовних художніх творів, його тематичній систематизації та укладанню унікального енциклопедичного видання «Тезаурус усталених словосполучень та ідіом», аналогів якому ще немає.

Кафедра змінювала адреси, розширювала матеріальну базу, зокрема придбала лінгафонний кабінет, який обслуговували лаборанти Нефьодов Василь та Рижак Валерій. На кафедрі працювали висококваліфіковані спеціалісти, першим захистив кандидатську дисертацію Хруленко Олександр Сергійович. Викладачі кафедри активізували роботу з надання допомоги профілюючим кафедрам та науково-дослідним підрозділам у перекладі наукових публікацій та в підготовці до здачі кандидатських екзаменів з іноземних мов. Крім того, вони готували студентів до участі в республіканських олімпіадах з іноземних мов. Дипломантами олімпіад стали студенти Вовк Ігор та Луців Ігор (тепер він доктор наук, професор, був першим проректором ТДТУ).

Згуртований колектив кафедри на той час об’єднувала не лише плідна наукова та навчально-методична, а й виховна робота: проводились вечори відпочинку, диспути, культурні походи до музеїв, театрів, екскурсії та засідання Клубу інтернаціональної дружби. На той час почали свою трудову діяльність Петришина Людмила Йосипівна (англійська мова), Фаєр (Татаринова) Теодозія Володимирівна (французька мова), Дрозд Олена Вікторівна (англійська мова), а завідувачем кафедри стала старший викладач Шкварець Галина Прокопівна. Досвідчений педагог, висококваліфікований спеціаліст, вона користувалась повагою студентів та колег, вносила посильний вклад у розширення матеріально-технічної бази кафедри, робила дуже багато для забезпечення студентів навчально-методичною літературою, активізувала видання методичних посібників, упорядкованих викладачами кафедри.

У 1983 році кафедра зазнала перших втрат. Раптово в п’ятдесятирічному віці відійшов у вічність Марсель Васильович Осьмак, улюбленець студентів і всього колективу, прекрасний спеціаліст, ерудит і поліглот.

З 1992 р. по 1995 р. керувала кафедрою енергійна, талановита, закохана у викладацьку діяльність Петришина Людмила Йосипівна. Завідувач популяризувала англійську мову серед студентів і працівників профільних кафедр. Колеги цінують її вміння ретельно перекладати складні науково-технічні тексти, емоційність і багатогранність. За її керівництва почалася співпраця з волонтерами із далекого зарубіжжя: Нія Прокоп (Канада) співпрацювала з нашими колегами впродовж 1992 – 1993 рр., Андреа Поритко (США) ділилася досвідом, занурювала студентів у «живу» англійську мову з 1993 по 1995 рр.

На початку 90-х викладачами кафедри стали: Кухарська Вікторія Богданівна, Денисюк Надія Романівна, Нюня Тетяна Любомирівна, Будій Зіновія Іванівна, Паласюк Михайло Іванович, Перенчук Ольга Зіновіївна, Навроцька (Джиджора) Ліліана Анатоліївна та волонтер Сполучених Штатів Америки Поритко Андрея Юріївна, яка організувала групу інтенсивного вивчення англійської мови, а у кінці 90-х років — Царик Ольга Михайлівна, Букетова Надія Василівна, Твардовська Оксана Анатоліївна, Пацій Володимир Орестович, Левенець Володимир Володимирович, Баб’як Жанна Володимирівна, Боднар Олег Ігорович, Стухляк Ірина Петрівна, Підгаєвська Наталія Володимирівна.

Від 1995 до 2018 рр. колектив очолювала кандидат психологічних наук, доцент висококваліфікований спеціаліст, досвідчений викладач, організатор Кухарська Вікторія Богданівна. Завідувач проявила себе на цій посаді як творча, уважна людина, яку поважають студенти і колеги за доброзичливе ставлення, вміле керування роботою кафедри. Вікторія Богданівна є автором двох підручників з грифом МОН з англійської мови для студентів-харчовиків та психологів. Вона впродовж 15 останніх років є ініціатором доброчинної акції «Допоможи дітям-сиротам!» Новосільської обласної комунальної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів, що у Підволочиському районі.

За останні 10 років склад кафедри продовжує розширюватись завдяки співпраці з Центром міжнародної освіти, який забезпечує навчання іноземних громадян. Висококваліфікованими фахівцями, які розширюють наукову діяльність, активно працюють над вдосконаленням навчально-методичної літератури, відповідально ставляться до своєї роботи, стали к. філол. н. Федак Софія Андріївна, викл. Луців Оксана Ігорівна, к. філол. н. Плавуцька Ірина Ростиславівна, к. філол. н. Штанюк Олеся Миколаївна, к. філол. н. Гавдида Наталя Іванівна, к. філол. н. Назаревич Леся Тарасівна, к. філол. н., доц. Савчин Тетяна Олександрівна, к. філол. н. Равлів Ігор Петрович, к. пед. н. Гінсіровська Ірина Романівна, к. пед. н. Щур Наталя Миколаївна, ст. викл. Мацюк Галина Ростиславівна, ст. викл. Процик Ганна Михайлівна, ст. викл. Дутка Марія Василівна, к. філол. н. Дудар Олена Вікторівна, викл. Микитишин Аліна Андріївна, викл. Пікалова Анна Ярославівна, к. філол. н., Левко Уляна Елізбарівна, викл. Кара Наталя Ярославівна та ін.

Кафедра стрімко зростає не лише кількісно, а й якісно: вчений ступінь кандидата наук здобули Кухарська В.Б. (1992), Будій З.І., Паласюк М.І. та Царик О.М. (2001), Левенець В.В. (2002), Денисюк Н.Р. (2003), Баб’як Ж. В. (2004), Гавдида Н.І. (2008?), Назаревич Л.Т. (2009), Боднар О.І. (2012), Штанюк О.М. (2013), Щур Н.М. (2014), Гінсіровська І.Р. (2018).

У 2015 році Гавдида Наталя та Назаревич Леся стали доцентами кафедри української та іноземних мов. Важливо згадати, що наші колеги є авторами підручника «Українська мова для іноземців. (Рівень В1-В2)». Не лише в Україні, а й за її межами (Канаді, Бельгії, Японії, Італії, Литві, Польщі та ін.) підручник став корисним для всіх, хто хоче вдосконалити свою українську.

З 2007 року, коли університет почав здійснювати підготовку студентів-іноземців, викладачі кафедри активно залучаються до викладання низки дисциплін англійською мовою: “Історія України”, “Філософія”, “Основи педагогіки та психології”. Крім навчання, велику увагу приділяємо на кафедрі виховній роботі та адаптації усіх студентів. Викладачі кафедри активно знайомлять іноземних студентів з культурою, звичаями та традиціями України, історією та пам’ятними місцями Тернополя, організовують зустрічі з українськими студентами. Конференції, олімпіади, відкриті діалоги щодо міжнародної комунікації, тетралізовані дійства, екскурсії за межі Тернополя, тижні вишиванки, Шевченківські дні, інформаційно-пізнавальні квести в рамках Шекспірівських читань, челенджі, вікторини, різні види громадсько-суспільної діяльності не є чужими для наших викладачів. Активну позицію займають наші колеги, зокрема Баб’як Ж.В., Назаревич Л.Т., Гавдида Н.І., Федак С.А., Дутка М.В. та ін.

З 2018 року завідувачем кафедри стала доцент, кандидат педагогічних наук Баб’як Жанна Володимирівна. Висока фахова підготовка, тактовність, вміння налагодити тісну взаємодію з колективом, відповідальне ставлення до роботи, повага до колег допомагають втримати здоровий психоемоційний клімат на кафедрі та дружню атмосферу взаєморозуміння. Так, Жанна Володимирівна розпочала свою роботу з втілення Міжнародної програми «Англійська мова в університетах» та участі в програмі «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» від Британської ради. У листопаді 2018 р. кафедра розпочала активну співпрацю з Корпусом Миру США в Україні, запросивши до співпраці волонтера Рейчел Елісон Брейже. З її ініціативи створено розмовний клуб «TNTU Faculty English Clab» для викладачів і студентів ТНТУ. Зокрема, доц. кафедри Гавдида Н. І. допомагає волонтерці вдосконалити українську мову та глибше пізнати нашу культуру.

У різні роки лаборантами кафедри працювали: Ляпандра Надія, Коцюк Ольга, Гнопко Галина, Паласюк Тетяна, Капаціла Людмила.

З 1997 року і до сьогодні старший лаборант Капаціла Людмила Миколаївна забезпечує тісний взаємозв’язок кафедри з усіма структурними підрозділами університету, веде документацію, завжди вміє підібрати потрібне слово, зарадити, зрівноважити, окрім того вона супроводжує студентів консультаційною підтримкою під час забезпечення організаційної роботи Центру іноземних мов. Людмила Миколаївна на громадських засадах фактично виконує роботу профорга кафедри, забезпечуючи створення позитивного психологічного клімату та підтримки гармонійних міжособистісних стосунків на кафедрі.