Процик Ганна Михайлівна

new6

Процик Ганна Михайлівна

Процик Ганна Михайлівна, викладач кафедри української та іноземних мов.

 1. Наукова робота:

– Напрями наукових- досліджень: методика викладання ESP у вищій школі, лінгвістика.

 1. Науково-освітні проекти:

     3.1. Учасник проекту «Англійська мова для університетів»

Британська Рада в Україні вийшла з ініціативою розпочати проект «Англійська мова для університетів» у грудні 2013 року після того, як Міністерство освіти визначило покращення рівня володіння англійською в університетах одним із пріоритетів своєї діяльності.

Мета проекту – зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і  студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати більш активну участь у заходах на міжнародному рівні.

Цілі проекту –  сприяти процесу нарощування сталого  потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;  сприяти запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України.

    

 1. Головні наукові публікації:
 1. Г.М. Процик. Технології навчання писемного мовлення на заняттях англійської мови. Матеріали XХ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. 2017/5/18.- Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2017.С.277  https://scholar.google.com.ua/citations?user=oVbhYa8AAAAJ&hl=uk
 2. Г.М. Процик. Особливості використання рефлексії при вивченні іноземної мови. Збірник тез доповідей. 2015/11/25.- Тернопіль: Вид-во Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя /Навчально-методична література. 2015. Том 2, С.230 https://scholar.google.com.ua/citations?user=oVbhYa8AAAAJ&hl=uk

 

 1. Г. Процик. Навчальні проекти з іноземної мови для студентів. Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. 2011/12/14.- Тернопіль: Вид-во ТНТУ. 2011.С. 292-292 https://scholar.google.com.ua/citations?user=oVbhYa8AAAAJ&hl=uk

 

 1. Г. Процик. Розвиток навичок аудіювання. система вправ. Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки “. 2010/10/27. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ. 2010. Том 3,С. 55-55 https://scholar.google.com.ua/citations?user=oVbhYa8AAAAJ&hl=uk

 

 1. Навчально-методична література:

 

 1. Oleh Bodnar, Sofia Fedak, Iryna Hinsirovska, Nadia Denysiuk, Olga Perenchuk, Iryna Plavutska, Hanna Protsyk, Nataliia Shchur, Олег Боднар, Ірина Гінсіровська, Надія Денисюк, Ольга Перенчук, Ірина Плавуцька, Ганна Процик, Софія Федак, Наталія Щур. English for Study and Work A Course book In-class Activities. 2017. – Тернопіль: Вид-во Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя. 2017. https://scholar.google.com.ua/citations?user=oVbhYa8AAAAJ&hl=uk

 

 

 1. Навчальна дисципліна:

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

 

Навчальна дисципліна «ESP (англійська мова спеціального вжитку)».

Зміст курс надає студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.

 

Зміст курсу спрямований на формування повсякденної та професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціо-лінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах знайомого ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією студентів.

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

 

 • знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процессом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та Інтернетом
 • запитувати для отримання суттєво важливої інформації, пов’язаної з навчанням або спеціальністю
 • прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами”, напр., заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін.
 • здійснювати ефективне спілкування в професійному середовищі;
 • формувати у студентів комунікативну компетентність та навички мовлення в інженерній сфері діяльності;
 • зрозуміти й оцінити різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, для того щоб діяти належним чином у різних професійних комунікативних ситуаціях.

Очікувані результати:

 

Очікується, що в результаті успішного навчання за програмою курсу, поруч з іншими професійними уміннями, студент буде здатним спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб:

 

 • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння;
 • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
 • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
 • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
 • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування

 

ESP (англійська мова спеціального вжитку)

 

http://dl.tntu.edu.ua/users/index.php