Джиджора Ліліана Анатоліївна

Dzhydzhora

Джиджора Ліліана Анатоліївна, старший викладач кафедри української та іноземних мов.

Наукова робота:

– Напрями наукових- досліджень: методика викладання ESP у вищій школі, лінгвістика.

Науково-освітні проекти:

 Учасник проекту «Англійська мова для університетів»

Британська Рада в Україні вийшла з ініціативою розпочати проект «Англійська мова для університетів» у грудні 2013 року після того, як Міністерство освіти визначило покращення рівня володіння англійською в університетах одним із пріоритетів своєї діяльності.

Мета проекту – зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і  студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати більш активну участь у заходах на міжнародному рівні.

Цілі проекту –  сприяти процесу нарощування сталого  потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;  сприяти запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України.

    Головні наукові публікації:

 1. Денисюк Н.Р., Джиджора Л.А. Фікційність художнього світу в праці Петера Ламарка та Стейна Олсена “Truth, Fiction, and Literarure” //Studia methodologica. Наративні виміри літератури. – Тернопіль: ТДПУ, 2013. – C.106-110.
 2.  Баб’як Ж.В., ДжиджораЛ.А. Стуктурно-функціональна модель освітнього процесу як умова успішної соціально-виховної діяльності студента-іноземця. ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні». 18-20 травня 2016. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016.С.107-109. https://scholar.google.com.ua/ … x6o8ySG0sC
 3. Баб’як Ж.В., ДжиджораЛ.А. System Approach in Social Adaptation of Foreign Students.III Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні». 18-20 травня 2016. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016.-С.215-217. https://scholar.google.com.ua/ … _sdt=0%2C5

Навчально-методична література:

 1. Боднар О.І. Джиджора Л.А. Петришина Л.Й. Баб`як Ж.В.Навчальний посібник “English: Англійська мова для студентів І-ІІ курсів за спеціальністю “Автомобілі і автомобільне господарство”. Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 116с.
 1. Боднар О.І. Баб`як Ж.В. Джиджора Л.А. Петришина Л.Й. Texts for additional reading and rendering (for mechanical engineering majors). Навчальний посібник для технічних спеціальностей.- Ternopil:TNTU, 2012. – p.80.
 1. Баб`як Ж.В. Боднар О.І. Джиджора Л.А. Петришина Л.Й.Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів технічних спеціальностей. Практичні завдання з англійської мови для читання та говоріння.- Тернопіль:Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013.-72с.
 1. English: навчальний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсів спеціальності «Автомобілі і автомобільне господарство» / Ж. В. Баб’як, O. І. Боднар, Л. А. Джиджора, Л. Й. Петришина. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – с. 112 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17824

Навчальна дисципліна:

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «ESP (англійська мова спеціального вжитку)».

Зміст курс надає студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.

Зміст курсу спрямований на формування повсякденної та професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціо-лінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах знайомого ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією студентів.

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

 • знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процессом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та Інтернетом
 • запитувати для отримання суттєво важливої інформації, пов’язаної з навчанням або спеціальністю
 • прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами”, напр., заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін.
 • здійснювати ефективне спілкування в професійному середовищі;
 • формувати у студентів комунікативну компетентність та навички мовлення в інженерній сфері діяльності;
 • зрозуміти й оцінити різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, для того щоб діяти належним чином у різних професійних комунікативних ситуаціях.

Очікувані результати:

 Очікується, що в результаті успішного навчання за програмою курсу, поруч з іншими професійними уміннями, студент буде здатним спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб:

 • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння;
 • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
 • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
 • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
 • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування