Назаревич Леся Тарасівна

Назаревич Леся Тарасівна, доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук.

ОСВІТА

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2004 р.,

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

Кваліфікація: «Вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури».

 

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2005 р.

| Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.06. «Теорія літератури»

| Тема дисертації: «Екзистенційність як філософська та художньо-естетична домінанта української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століття». Науковий керівник: проф. Лановик З. Б.

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Доцент кафедри української та іноземних мов (курс української мови).

Атестат доцента: 12 ДЦ № 043830 від 29 вересня 2015 р., протокол № 4/02-Д.

Кандидат філологічних наук, 2009 р.

Диплом кандидата наук: ДК № 055902

 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

| 2008 – 2009 молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії систем вторинного електроживлення державного технічного університету імені Івана Пулюя.

| 2009 – 2011 р. – асистент кафедри українознавства та філософії Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

| 2011 – 2012 р. – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ТНТУ).

| 2012 – 2013 р. – старший викладач кафедри української та іноземних мов ТНТУ.

| 2013 – дотепер – доцент кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Методика викладання української мови як іноземної, ейдетика, лінгвокраїнознавство, теорія та практика комунікацій, теорія літератури.

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладач української мови за професійним спрямуванням, української мови як іноземної, ділової комунікації українською мовою. Організатор і голова мовно-літературних конкурсів, інформаційно-пізнавальних квестів, семінарів-інтерактивів, олімпіад. У ТНТУ щорічно відбувається:

 

 • ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка в ТНТУ;
 • ІІ етапу Міжнародного конкурсів з української мови імені Петра Яцика;
 • «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності» (організатор Равлів І.П., Назаревич Л.Т.).;
 • Культурно-освітній проект «Шекспір, якого ми не знаємо» в рамках «Днів Шекспіра в Україні-2019», ініційованих Українським міжуніверситетським шекспірівським центром ЗНУ;
 • Науково-практичні семінари-інтерактиви на тему: «Переклад як форма міжкультурної взаємодії» та ін.

 

Автор низки методичних і навчальних посібників та підручників зокрема, «Практичний курс української мови. Професійне і ділове мовлення з дисципліни українська мова як іноземна» (2013 р.), співавтор підручника «Українська мова для іноземців. Рівень В1-В2» (Назаревич Л., Гавдида Н. 2017 р.) До речі, за ним навчаються в різних куточках світу, зокрема в Польщі, Японії, Америці, Італії, Канаді, Бельгії, Німеччині.

Розробник наочних матеріалів та серії аудіоподкастів з дисципліни українська мова як іноземна.

 

 ПУБЛІКАЦІЇ:

Опублікувала близько 70 наукових та навчально-методичних праць, із них 1 колективна монографія, 37 наукових публікацій у фахових вітчизняних виданнях (у т.ч. 1 наукова публікація, яка індексується у наукометричній базі Index Copernicus, Google Scholar) та близько 40 робіт навчально-методичного характеру.

 1. Theoretical and practical approaches to teaching Ukrainian as a foreign language at TNTU. – Медична овсіта/ ДенисюкН.Р., Назаревич Л.Т., Гавдида Н.І. – Тернопіль, ТДМУ, 2020. – С. 56-61. (Index Copernicus, Google Scholar)
 2. Назаревич Л.Т., Федак С.А. Екзистенційність у новелістичному дискурсі українського модернізму: теоретичний аспект // Актуальні проблеми літературознавчої термінології : наук. збірн. – Вип. 3 / Гол. ред. Є.М. Васильєв. – Рівне : О. Зень, 2020. – С. 133 – 137

 

 1. Назаревич Л.Т. Робота з лінгвокраїнознавчими текстами на заняттях української мови як іноземної // Мовна освіта в сучасних ЗВО: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6-7 березня 2020 року. Біла Церква: БНАУ, С. 80 – 83

 

 1. Назаревич Л.Т. Вивчення української мови як іноземної: прийоми та методи ейдетики // Studia methodologica : [науковий альманах]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 40. – С. 129-133.

 

 1. Назаревич Л. Т. Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 1. – С. 163-168.

 

 1. НазаревичЛ.Т.,Гавдида Н.І.  Професійний і молодіжний жаргон: особливості вживання у студентському середовищі // Одеський лінгвістичний вісник : [науково-практичний журнал]. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – Вип. 5. – С. 103-108.

 

 1. НазаревичЛ.Т.,Гавдида Н.І.  Специфіка вивчення української мови як іноземної // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2015. – Вип. 21. – С. 336-340.

 

Брала участь у роботі близько 30 вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, зокрема:

 1. Переклад: слово і смисл у процесі вивчення іноземної мови/ Денисюк Н.Р., Назаревич Л.Т. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу. – Тернопіль, ТНПУ, 2020. – С. 224-227.
 2. Пройшла семінар Дзвенислави Новаківської “Як робити впливові презентації. Секрети наглядних, лаконічних та впливових презентацій” / Команда Вище і Центр інноваційного навчання та викладання НаУКМА. (Отримала сертифікат).
 3. Мистецька спадщина Якова Струхманчука в контексті суспільно-історичних подій початку ХХ століття / Л.Т. Назаревич, О.Б. Назаревич, О.С. Панькевич // Конюхи у Першій світовій війні. Матеріали Регіональної наукової конференції. Конюхи / Козівський районний краєзнавчий музей. – Тернопіль, 2017. – С. – 32-38.
 4. Використання інформаційної технології аудіоподкастів для вивчення української мови як іноземної / Л. Т. Назаревич, О. Б. Назаревич // Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології». – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – С. 113.
 5. Інноваційні підходи до вивчення української мови як іноземної за допомогою інтернет-технологій / Л. Т. Назаревич, О. Б. Назаревич // IV Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні». – Тернопіль (2-4 травня 2018 р.). – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – С. 76-78.
 6. Практичні та ігрові підходи до вивчення української мови як іноземної / Л. Назаревич // Матеріали Ⅵ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 12-13 грудня 2018 року. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — С. 110.
 7. Дистанційне навчання як допоміжний фактор в процесі вивчення української мови як іноземної / Леся Назаревич, Олег Назаревич // Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 18-20 травня 2016 року — Т., 2016 — С. 185-187.
 8. Комунікативні засади професійного спілкування / Л. Назаревич // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 287-288. — (Секція: Гуманітарні науки).
 9. Війна в новелістиці Марка Черемшини. / Л. Назаревич // Соціально-гуманітарний вісник. Збірник наукових праць. Випуск 29-30. «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу». Харків. 2019. С. 83-85

 

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО НАУКОВИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ СТУДЕНТІВ:

 1. Войціщук А. Етапи становлення української військової термінології / Войціщук А. // Матеріали Ⅷ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 23-24 квітня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 2. — С. 129-130. — (Гуманітарні науки).
 2. Крамар Т. Роль резюме та мотиваційного листа у професійному спілкуванні // Матеріали ІІІ Міжнародної студентської науково – технічної конференції / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2020 р.), 2020. С.162
 3. Дишкант І. Цифровий етикет у діловому спілкуванні // Матеріали ІІІ Міжнародної студентської науково – технічної конференції / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2020 р.), 2020. С.154
 4. Луцишин Р. Екзистенційний бунт у драматичних поемах лесі українки «оргія» та «на полі крові» // Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“. – Тернопіль: ТНТУ. – 2018. С. 192-193
 5. Мамедова Е. Міжгалузева термінологія // Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 26-27 квітня 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 2. — С. 194–195. — (Гуманітарні науки).
 6. Левицька О. Запозичення в українській мові: норма чи проблема? / Левицька О. // Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 187–188. — (Секція: Гуманітарні науки).
 7. Дерлиця К. Невідповідність перекладу термінів у наукових роботах студентів / Дерлиця К. // Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 171–172. — (Секція: Гуманітарні науки).

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ рукопису частини навчального посібника з української мови як іноземної: «Ключ до України. Міста і люди», який підготували україністи Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

 

 

 ІНШІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 • Наповнення контентом фейсбук-сторінки кафедри української та іноземних мов та фейсбук-сторінки Українська мова для іноземців (@ukrainian.for.foreigners)
 • робота у складі організаційного комітету Міжнародної науково-методичної конференціії «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні»
 • Підготовка студентів до участі в обласних етапах Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
 • Студент групи СП-22 (2015р.) Гладій Максим посів ІІІ місце у ІІ етапі VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
 • Студентка групи СН‑31 (2019 р.) Палкова Діана нагороджена дипломом ІІІ ступеня на обласному етапі ХІХ Всеукраїнського конкурсу знавців української мови.
 • Студентка групи СН-31 Палкова Діана на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» нагороджена грамотою «За ґрунтовність лінгвістичних знань».

 

 • Керівництво науковими роботами учнів-членів Малої академії наук України: * Наукова робота «Міфопоетика у творчості Тараса Шевченка» Боднарчук Христини Ігорівни посіла ІІІ місце на обласному етапі.

 

 • Член журі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

Організація та проведення екскурсій, мистецьких імпрез, флеш-мобів, літературних зустрічей.

СТАЖУВАННЯ (МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ):

Стажування:

 • з 09. 10. 2017 року по 10. 11. 2017 року (наказ від 09 жовтня 2017 року № 1130-33/03) у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, кафедра філологічних дисциплін початкової освіти.
 • З 17.09. 2012 р. по 19.10.2012 р. (наказ від 31.10.2012 №044/388-26) в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі сучасної української мови.

 

СЕРТИФІКАТИ:

 • «Ефективні презентації» – он-лайн курс на платформі спільноти для навчання та викладання «Вище» GoHigher.org. (2019)
 • 4-годинний тренінг «Як робити впливові презентації. Секрети наглядних, лаконічних та впливових презентацій» (Києво-Могилянська академія та платформа спільноти для навчання та викладання «Вище», автор Дз. Доваківська (2019).
 • «Не таке страшне дієслово, як ним лякають: часи для практика» (3 ліцензійні години). (Сертифікат від Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, Центру польської мови та культури «Моja Polska», 2019).
 • «Szkоlenia dla nauczycieli jęzуka polskiego jako obcego, zorganizowaną przez Szkołą Języka Polskiego GLOSSA» (4, 5 год.) – (2019)
 • «Літній мовний табір: від ідеї до реалізації» – участь у ІV методичному семінарі для вчителів іноземних мов (Центр польської мови та культури «Моja Polska», 2018).
 • Отримала сертифікат із присвоєння рівня А2 на володіння польською мовою (Люблінська політехніка, Польща, 2015 р.).

 

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

| навички створення ефективних презентацій та дизайну візуальних навчальних матеріалів;

| навички публічних виступів;

| уміння організовувати та керувати методичною роботою в колективі;

| уміння організувати і підтримувати працездатність студентів;

| навички володіння пакетом MSOffice (Excel, Power Point, Word, WordPad), графічні редактори (CorelDRAW), робота з електронною поштою (Outlook Express). Впевнена робота з різними браузерами (Opera, Firefox, Chrome, Amigo,Internet Explorer). Навички роботи з операційними системами Windows.

 

МОВИ:

українська, російська, польська – вільно, англійська – базовий рівень.

 

 НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

 • Нагороджена грамотою департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрацією за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти (2015).
 • Нагороджена грамотою ректора ТНТУ імені Івана Пулюя за високу професійну майстерність, сумлінне виконання професійних обов’язків, творчий підхід до навчально-виховного процесу та з нагоди 5-річчя Факультету по роботі з іноземними студентами (2016)
 • Нагороджена грамотою ректора ТНТУ імені Івана Пулюя за високі показники у рейтингу (2012 – 2013 р.).

 

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Українська мова за професійним спрямуванням

Ділова комунікація українською мовою

Українська мова як іноземна

Країнознавство