Дудар Олена Вікторівна

dudar

 

 1. Дудар Олена Вікторівна, доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук.
 2. Наукова робота:

– Напрями наукових досліджень: методика викладання іноземних мов у вищій школі, інноваційні технології викладання іноземних мов у технічних вишах, фахова термінологія

– Рейтингові показники кількості наукових публікацій (Google Scholar): 9.

 

 1. Освітні проекти:

Учасниця Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, яку реалізує Британська Рада у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), а також за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Мета Програми – сприяння реформуванню сектора вищої освіти шляхом розвитку лідерського потенціалу університетів України.

 

 1. Головні наукові публікації:

 

 1. Дудар О., Левандовська І. Формування позитивної мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищого навчального закладу / О.В.Дудар,І.З.Левандовська // Молодий вчений. – Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2016. – № 5 (32). – С. 363-367. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/5/91.pdf.
 2. Дудар О., Левандовська І. Особливості художньої реалізації архетипу Батька у романах Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот» / О.В. Дудар, І.З. Левандовська // Мова і культура : зб. наук. праць. – Київ, 2015. – Вип. 18. – Т. 1 (176). – С. 557-564. http://www.burago.com.ua/attachments/article/305/176.pdf#page=557.
 3. Дудар О. Жанрова семантика романів «Сестри Річинські» Ірини Вільде та «Оплот» Теодора Драйзера / О.В. Дудар // Мандрівець. – Тернопіль, 2014. – № 6. – С. 62-65. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_6_13.
 4. Дудар О. Структури передачі чужого мовлення в американському романному дискурсі початку ХХ ст. / О.В. Дудар // Філологічні трактати. – Суми: В-во СумДУ, 2013. –Т. 5. – № 1. – С. 112-115. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30666.
 5. Баб’як Ж., Дудар О. Когнітивні стилі як основні чинники методики викладання іноземної мови : педагогіка співпраці / Ж.В. Баб’як, О.В. Дудар // Наукові записки. Серія Філологічна. – Острог: В-во національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 37. – С. 34-36. http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2013/n37/NZ_Vyp_37.pdf.
 6. Дудар О. Усна презентація як один із методів формування комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови студентами немовних вишів / О.В. Дудар // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов» (Тернопіль : ТНЕУ, 15-16 травня 2014 року). – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 143-145.

 

 1. Навчально-методична література:
 2. Додаток до навчально-методичного комплексу з англійської мови для студентів комп’ютерних спеціальностей (Infotech English for computer users). Частина І. Допов. та перероб. / Уклад.: О.І. Дуда, О.В. Дудар, С.М. Рибачок – Тернопіль: Вектор, 2015. – 148 с.
 3. Додаток до навчально-методичного комплексу з англійської мови для студентів комп’ютерних спеціальностей (Infotech English for computer users). Частина II / Уклад.: О.І. Дуда, О.В. Дудар, С.М. Рибачок. –Тернопіль, 2014. – 92 с.
 4. Навчальна дисципліна:

«ESP (англійська мова спеціального вжитку)»

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

 

 

Зміст курс надає студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів.  Особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.

 

Програма курсу ESPвраховує сучасні тенденції у вивченні та викладанні мов і базується на таких принципах:

 • інтернаціоналізм та мультилінгвізм;
 • демократія та рівні права;
 • новизна;
 • прозорість та гнучкість;
 • варіативність;
 • інтеграція.

 

Зміст курсу спрямований на формування повсякденної та професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціо-лінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах знайомого ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією студентів.